услуги

VENERA's

ВЕНЕРАС е една од водечките компании за посреднички и образовни услуги во Македонија.Односно, нашата компанија дава консултантски услуги за образование и работа во Сојузна Република Германија и во други држави Западна Европа.Консултантските услуги подразбираат испитување на можностите за образование и работа во странство, како и нивно усовршување.

Останете информирани

Регистрирајте се за да примате редовни информации во врска со нашите понуди