венерас мк

Теренски ангажман во СР Германија за лица кои имаат поднесено документи за бугарско државјанство

За да можете да обезбедите документ за постојан престој во Репбулика Бугарија, Групација Венерас Ви нуди можност за консултации за дозвола за постојан престој во ЕУ, консултација за обезбедување на работна дозвола, превод на документи, консултации и советувања за подготовка на биографија и мотивационо писмо, консултации и советувања за подготовка на апликација за работно место, како и е-маил комуникација, консултации за пополнување на формулари за виза и проверка и превод на сите документи потребни за успешна апликација, услуги за упатување на дообразување на лицата за соодветното работно место, услуги пополнување и комплетирање целокупна документација, која што е потребна за влез во бугарските државни служби.

потребни документи за аплицирање

 • Интернационален извод на родени;
 •  Фотокопија од лична карта;
 •  Фотокопија од лична карта на мајка;
 •  Фотокопија од лична карта на татко;
 •  Потекло/роднинска врска;

   

  Лицата кои веќе имаат поднесено целосна документација во државните служби на Репбулика Бугарија, Групација Венерас им нуди можност за комплетирање на целосната документација за поднесување барање на документ за постојан престој.

  Аплицирај во една од нашите филијали:

  Скопје skopje@venerasgroup.mk  070 38 19 43

  Штип  shtip@venerasgroup.mk  078 36 19 43

   

Останете информирани

Регистрирајте се за да примате редовни информации во врска со нашите понуди