За да можете да обезбедите документ за постојан престој во Репбулика Бугарија, Групација Венерас Ви нуди можност за консултации за дозвола за пoстојан престој во ЕУ, консултации за обезбедување на работна дозвола, превод на документи, консултации и советувања за подготовка на биографија и мотивационо писмо, консултации и советувања за подготовка на апликација за работно место, како и е-маил комуникација, консултации за пополнување на формулари за виза и проверка и превод на сите документи потребни за успешна апликација, услуги за упатување на дообразување на лицата за соодветното работно место, услуги и пополнување и комплетирање на целокупна документација, која што е потребна за влез во бугарските државни служби.

Потенцијалните кандидати за добивање на овој документ потребно е да ги поседуваат следниве документи:

  • Интернационален извод на родени;
  • Фотокопија од лична карта;
  • Фотокопија од лична карта на мајка;
  • Фотокопија од лична карта на татко;
  • Потекло/роднинска врска.

За лицата кои веќе имаат поднесено целосна документација во државните служби на Репбулика Бугарија, Групација Венерас Ви нуди можност за комплетирање на целосната документација за поднесување барање на документ за постојан престој.

За повеќе консултации контактирајте нѐ во нашите филијали:

Скопје

📩 skopje@venerasgroup.mk  ☎️ +389 70 38 19 43

Штип

📩 shtip@venerasgroup.mk  ☎️ +389 78 36 19 23

Вашата замисла е наша обврска!