Venera’s EU Group овозможува теренски работни ангажмани од подолг временски период на лица со македонски пасош кои поседуваат редовен престој во земјите од ЕУ. Во ваков случај влегуваат лица со македонска патна исправа кои поседуваат документ за редовен престој во некоја од земјите на ЕУ, како што на пример во Италија е документот наречен “Permesso Di Soggiorno”, во Бугарија наречен “Постојано пребиваване” и слично.

Заради погодноста што голем дел од нашите соработници се дел од менаџментите во компаниите каде што имаме работни можности, ја нудиме можноста за вработување и за лицата со минимално познавање од англиски јазик или на германскиот јазик. Дополнително, со оглед на тоа што имаме кооперациски партнери кои зборуваат турски јазик, тоа е уште една олеснителна околност  за лицата со познавање на турскиот јазик. Veneras Eu Group вработува лица на теренски ангажмани во различни градови врз основа на кооперациски договори за дело во различни бранши:

– работни позиции за возачи со Б категорија.

– работни позиции за возачи со Ц и Е категорија.

– работни позиции за собна услуга/хигиеничари.

– работни позиции за механичари.

– работни позиции за градежни работници.

– работни позиции во логистички центри.

Сите дополнителни информации можете да ги добиете на кој било од нашите телефонски броеви или на нашите e-mail адреси:

Скопје

📩 skopje@venerasgroup.mk  ☎️ +389 70 38 19 43

Штип

📩 shtip@venerasgroup.mk  ☎️ +389 78 36 19 23

Вашата замисла е наша обврска!