Веќе се наоѓате во СР Германија и сакате да промените работа?

Не грижете се, тимот на Групација Венерас Ви стои на располагање за секој чекор при подготовка на документите за аплицирање.

Што значи Пренамена на веќе постоечка / издадена Дозвола за работа и за престој?

Тоа значи можност за пренаменување на вашата Дозвола за работа и за престој којашто ви била издадена во Германија за едно работно место и престој – да се се пренамени за друго работно место и место за престој во Германија.

Кои се наши обврски во овој процес?

 • Обезбедување на валиден и ратификуван Работен договор, со наша асистенција по ваш избор и согласно вашите валидни квалифакции за односното работно место;
 • Издавање на Потврда за ваше сместување;
 • Опис на работно место кај новиот работодавач;
 • Адреса од локалната / државната институција кадешто  треба да се поднесат неопходните документи;

Кои се ваши обврски во овој процес?

  • Ваше CV / Биографија на германски или на англиски јазик;
  • Валидна Патна исправа / Пасош;
  • Потполнета Аплиација, поставена на нашата веб страница: https://venerasgroup.mk/апликации/ 
  • Скенирана верзија на документот – Дозвола за работа и престој во Германија (Aufenthal);
  • Термин за поднеување на документите во ваша општина.

Дозволете професионалци да се погрижат за Вас:

Скопје

📩 skopje@venerasgroup.mk ☎️ +389 70 38 19 43

Штип

📩 shtip@venerasgroup.mk ☎️ +389 78 36 19 23