Венерас Еу Ви нуди теренска работа во СР Германија како партнерска компанија/ Subunternehmen во Амазон за возачи со Б категорија. Огласот е достапен за лица кои поседуваат македонски пасош и престој од Република Словачка барем 5 години.                                                                                                                     

Што нудиме 💡
● Службено возило
● Службен скенер
● Службен телефон
● Униформа
● Обука
● Сместување
● Месечна нето заработка 1800€‎.
● Навремена исплата на секои две недели.                                                                                                                              
Што се однесува до сместувањето, Групација Венерас, во соработка со повеќе големи германски компании за недвижини/агенти и им нуди на располагање бројни колективни и индивидуални/семејни сместувања за престој и живеење во СР Германија.