Групација Венерас ги проширува работните ангажмани за своите клиенти ширум Германија.

Нашата визија е големо семејство на задоволни клиенти, благодарение на услугите кои ги нудиме. Изминатите години, Венерас раскажува успешни приказни, еден ваков пример е нашиот клиент Е.Јаман кој работи во С.Р.Германија.

Venera’s Eu Group е активна ширум земјите од Европската Унија, каде што ги нуди своите сервиси за лица што поседуваат македонски пасоши. Во оваа насока, благодарение на преземените активни чекори, за своите идни вработени, Venera’s Eu Group овозможува широко портфолио на работни позиции и на работни места во различни бранши и индустрии за лица со македонски патни исправи. Активни сме во повеќе градови во Сојузна Република Германија и постојано склучуваме нови кооперациски договори и стекнуваме партнерски компании.  Veneras EU Group е збир на повеќе правни лица во повеќе Европски Земји, која овозможува теренски работни ангажмани за државјани од трети земји кои поседуваат постојан престој во една од државите на ЕУ.

НАПОМЕНА!

Veneras EU Group е законски застапник, не е кооператива, ниту е агенција за привремени вработувања.

Поседуваме гаранциски влогови од илјадници евра и како компанија сме активна во повеќе сфери: транспорт, градежништво, хигиенски сервис, логистички центри, обезбедување

Аплицирај 👉 https://venerasgroup.mk/апликации/