Групација со подружници во повеќе Европски Земји, која овозможува теренски работни ангажмани во различни градови врз основа на кооперациски договори за дело во различни бранши од подолг временски период со олеснителна можност при процесот на вработување на лица од Трети Земји кои поседуваат постојан престој во една од државите на ЕУ.

Види повеќе 👇

Venera’s EU

Факт е дека задоволството на вработените и услугата за клиентите се нераскинливо поврзани.

Нашата намера е во целост да ги задоволи барањата на нашите клиенти, да продолжиме да бидеме отворени за сите сугестии и забелешки со цел да се зајакне деловната соработка со нас, бидејќи ја цениме лојалноста и довербата која ја имаат.

Бидете и вие дел од нашиот тим