венерас мк

Колку заработувате во ср германија?

Колку заработувате во германски компании?

Најголем број на позиции се во областа на системската гастрономија како што се
светски познатите брендови McDonalds, Burger King и KFC.

Mc Donald’s

МекДоналдс корпорацијата е најголемиот синџир на ресторани за брза храна во светот, опслужувајќи повеќе од 58 милиони клиенти дневно.

Работни задачи

Ракување со каса, преземање нарачки на драjвтру, подготовка на бургери и други производи од менито, чистење на ресторанот, извршување на зададените задачи од страна на претпоставениот.
Според Вашите познавања на германскиот јазик, работодавците одредуваат на која позиција ќе бидете.

Плата

 • 5 работни денови / 39 часа неделно / 169 часа месечно, на полно работно време
 • Околу 13евра бруто на час.
 • 5 работни денови / 39 часа неделно / 169 часа месечно ( со можност за
  прекувремено доколку ресторанот има потреба.

Што се однесува до сместувањето, Групација Венерас, во соработка со повеќе големи германски компании за недвижнини/агенти за продажба и изнајмување на недвижнини, им става на располагање бројни колективни и индивидуални/семејни
сместувања за престој и живеење во С.Р.Германија.

Burger King

Бургер Кинг – глобален синџир на ресторани за брза храна.

работни задачи

Ракување со каса, преземање нарачки на драjвтру, подготовка на бургери и други производи од менито, чистење на ресторанот, извршување на зададените задачи од страна на претпоставениот.
Според Вашите познавања на германскиот јазик, работодавците одредуваат на која позиција ќе бидете.

Плата

 • 5 работни денови / 39 часа неделно / 169 часа месечно, на полно работно време
 • Околу 13евра бруто на час.
 • 5 работни денови / 39 часа неделно / 169 часа месечно ( со можност за
  прекувремено доколку ресторанот има потреба.

Што се однесува до сместувањето, Групација Венерас, во соработка со повеќе големи германски компании за недвижнини/агенти за продажба и изнајмување на недвижнини, им става на располагање бројни колективни и индивидуални/семејни
сместувања за престој и живеење во С.Р.Германија.

KFC

КФЦ, американска компанија за брза храна, угостителска компанија. Со над 20.000 ресторани зад Мекдоналдс, Бургер Кинг е вториот по големина ресторански синџир во светот.

работни задачи

Ракување со каса, преземање нарачки на драjвтру, подготовка на бургери и други производи од менито, чистење на ресторанот, извршување на зададените задачи од страна на претпоставениот.
Според Вашите познавања на германскиот јазик, работодавците одредуваат на која позиција ќе бидете.

Плата

 • 5 работни денови / 39 часа неделно / 169 часа месечно, на полно работно време
 • Околу 13евра бруто на час.
 • 5 работни денови / 39 часа неделно / 169 часа месечно ( со можност за
  прекувремено доколку ресторанот има потреба.

Што се однесува до сместувањето, Групација Венерас, во соработка со повеќе големи германски компании за недвижнини/агенти за продажба и изнајмување на недвижнини, им става на располагање бројни колективни и индивидуални/семејни
сместувања за престој и живеење во С.Р.Германија.

НАПОМЕНА


На секој работник во Германија му се одбива здраствено и пензиско осигурување, како и данок на доход, во зависност од даночната класа.
Македонски државјани, кои ќе поднесат барање за виза, не смеат во рамките на последните 24 месеци пред поднесување на барањето да имаат користено услуги според Закон за користење услуги на баратели на азилсместувања за престој и живеење во С.Р.Германија.

Позиции за доставувачи на пакети со Б категорија за транспортни фирми за
Амазон, ДПД и Хермес.

Амазон е американска компанија која се занимава со електронска трговија за купувачи.

опис на работно место

Примање, проверување, сортирање и складирање на производи.
Доставување на пратки до адреса со однапред дадени локации (најчесто стандард тури).
Пратките се до максимум 30кг.

Според Вашите познавања на германскиот јазик, работодавците одредуваат на која позиција ќе бидете.

услови

 • Познавање на германски, англиски/турски јазик.
 • Возачка дозвола Б категорија.

што добивате?

● Службено возило
● Службен скенер
● Службен телефон
● Униформа
● Обука
● Сместување
● Месечна бруто заработка околу 2200€

Што се однесува до сместувањето, Групација Венерас, во соработка со повеќе големи германски компании за недвижнини/агенти за продажба и изнајмување на недвижнини, им става на располагање бројни колективни и индивидуални/семејни
сместувања за престој и живеење во С.Р.Германија.

ДПД

Dpdgroup е меѓународна услуга за испорака на пакети за парцели. Работи на пазарот за испорака на пакети со мала тежина (помалку од 31,5кг)

опис на работно место

Примање, проверување, сортирање и складирање на производи.
Доставување на пратки до адреса со однапред дадени локации (најчесто стандард тури).
Пратките се до максимум 30кг.

Според Вашите познавања на германскиот јазик, работодавците одредуваат на која позиција ќе бидете.

услови

 • Познавање на германски, англиски/турски јазик.
 • Возачка дозвола Б категорија.

што добивате?

● Службено возило
● Службен скенер
● Службен телефон
● Униформа
● Обука
● Сместување
● Месечна бруто заработка околу 2200€

Што се однесува до сместувањето, Групација Венерас, во соработка со повеќе големи германски компании за недвижнини/агенти за продажба и изнајмување на недвижнини, им става на располагање бројни колективни и индивидуални/семејни
сместувања за престој и живеење во С.Р.Германија.

Хермес

Hermes е целосна услуга за е-трговија, малопродажни услуги, маркетинг на перформанси, лидер на пазарот во возење прекугранична глобална е-трговија за брендови за мода и начин на живот со мрежа на локални канцеларии низ целиот свет.

опис на работно место

Примање, проверување, сортирање и складирање на производи.
Доставување на пратки до адреса со однапред дадени локации (најчесто стандард тури).
Пратките се до максимум 30кг.

Според Вашите познавања на германскиот јазик, работодавците одредуваат на која позиција ќе бидете.

услови

 • Познавање на германски, англиски/турски јазик.
 • Возачка дозвола Б категорија.

што добивате?

● Службено возило
● Службен скенер
● Службен телефон
● Униформа
● Обука
● Сместување
● Месечна бруто заработка околу 2200€

Што се однесува до сместувањето, Групација Венерас, во соработка со повеќе големи германски компании за недвижнини/агенти за продажба и изнајмување на недвижнини, им става на располагање бројни колективни и индивидуални/семејни
сместувања за престој и живеење во С.Р.Германија.

Ц категорија

опис на работно место

Најчесто се работи за Lild, Dacher, Aldi, Rewe.
●Примање, проверување, сортирање и складирање.
Достава на пелети, намирници, пакети.
Товар, истовар.

Работни обврски на дневно/месечно ниво: Се вози стандард тури – регионално.
Во текот на денот имате од 13 до 17 застанувања.
Се работи со навигација и со однапред доставени локации.

услови

 • Познавање на германски, англиски/турски јазик.
 • Возачка дозвола Ц категорија.
 • Неопходен е код 95 и тахографска картица

што нудиме?

● Договор за полно работно време (шест дена во неделата)
● 2200 – 2600€ бруто месечно ниво
+ можни дополнителни доплати за прекувремена работа и врвни премии.

Што се однесува до сместувањето, Групација Венерас, во соработка со повеќе големи германски компании за недвижнини/агенти за продажба и изнајмување на недвижнини, им става на располагање бројни колективни и индивидуални/семејни
сместувања за престој и живеење во С.Р.Германија.

Останете информирани

Регистрирајте се за да примате редовни информации во врска со нашите понуди