услуги

VENERA's Mk
Работна Д виза за лица со МК пасош во Германија
Пренамена на постојана дозвола и дозвола за престој на лица кои се
наоѓаат во Германија
Студиска едукациска пракса во Германија зимска/летна
Сместување
Теренски ангажман во С.Р Германија за лица кои имаат поднесено документи за бугарско државјанство
Колку заработувате во СР Германија? 

Останете информирани

Регистрирајте се за да примате редовни информации во врска со нашите понуди